00094-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


Download รายละเอียด>> http://gg.gg/lodtp


>>กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน)
1.สอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.) ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
2.สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ณ โรงเรียนสารวิทยา บริเวณหอประชุมรัชมงคล

**ให้ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัว

  ภาคเช้า รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
  ภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00-12.30 น.


>>กลุ่มงานบริการ (ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้,ผู้ดูแลหมวดสถานที่,พนักงานพิมพ์)
1.สอบการประเมินผลงาน ความสามารถและประสบการณ์ (ภาค ก.) และสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข.)  ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องเอนกประสงค์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 

**รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. พร้อมส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงาน ความสามารถและประสบการณ์ (ภาค ก.) จำนวน 1 เล่ม                  
            


                                    

Admin : admin admin   [แก้ไข]
19/08/2020 - 18:02

- แก้ไขล่าสุด
19/08/2020 - 18:02
19/08/2020 - 18:03
19/08/2020 - 18:04
19/08/2020 - 18:07
19/08/2020 - 18:08
19/08/2020 - 18:17
19/08/2020 - 18:19


 

หน้า : 1