00092-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563


pdf [ Attach pdf File ]

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
Admin : admin admin   [แก้ไข]
7/08/2020 - 11:32

 

หน้า : 1