00091-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดที่มี ความพร้อมและประสงค์เข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดส่งแบบประเมินพร้อมผลงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓


Download>> http://gg.gg/l7zzy
Admin : admin admin   [แก้ไข]
6/08/2020 - 12:01

- แก้ไขล่าสุด
6/08/2020 - 12:02
6/08/2020 - 12:02
6/08/2020 - 12:02


 

หน้า : 1