00090-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


pdf [ Attach pdf File ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 
 ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 34 อัตรา
2.ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 3 อัตรา
5.ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 6 อัตรา

6.ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา


 
สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ในวันและเวลาราชการ
Admin : admin admin   [แก้ไข]
31/07/2020 - 17:27

- แก้ไขล่าสุด
31/07/2020 - 17:28
3/08/2020 - 18:51
4/08/2020 - 18:32


 

หน้า : 1