00087-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


pdf [ Attach pdf File ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


กำหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (2) ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Admin : admin admin   [แก้ไข]
17/07/2020 - 12:17

- แก้ไขล่าสุด
17/07/2020 - 12:17


 

หน้า : 1