00080-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


pdf [ Attach pdf File ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 


โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)
Admin : admin admin   [แก้ไข]
10/06/2020 - 17:48

- แก้ไขล่าสุด
10/06/2020 - 17:49
10/06/2020 - 17:50


 

หน้า : 1