00018-5PHP infoBoard V.7 Plus
ช่วยตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า โดยเข้าไปในคิวอาร์โคด Quick Survey

เรียน​ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษา/มัธยมศึกษา​ ในกรุงเทพและปริมณฑล

     ด้วยกรมอนามัย​ กระทรวงสาธารณสุข​ ประสานขอสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัด​ สพฐ.​ ช่วยตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า​ โดยเข้าไปในคิวอาร์โคดที่แนบ​ ในลักษณะ Quick Survey
       สอ.สพฐ.ขอความกรุณาอนุเคาาะห์ท่านแจ้ง รร.ในสังกัดสนับสนุนให้ นร. ทั้งระดับประถม และ มัธยม เข้าตอบในวันที่​ 13-14​ ก.พ.​ 63​ ให้มากที่สุด​ เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
        ขอขอบคุณมา​ ณ​ โอกาสนี้​  
นายธีร์​ ภวังคนันท์​ ผอ.สอ./ทปษ.ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
Admin : admin admin   [แก้ไข]
13/02/2020 - 15:23

- แก้ไขล่าสุด
13/02/2020 - 15:23


 

หน้า : 1