00017-7PHP infoBoard V.7 Plus
เอกสารประกอบการอบรม วิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

เอกสารประกอบการอบรม วิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพม.2  วันที่่ 24 - 25 ก.ค. 62 ณ โรงเรียนสารวิทยา


Admin : admin admin   [แก้ไข]
23/07/2019 - 08:48

pdf [ Attach pdf File ]

เอกสารประกอบการอบรม Computing Science

Admin : admin admin   [แก้ไข] ลบ
23/07/2019 - 08:49

- แก้ไขล่าสุด
23/07/2019 - 08:49


pdf [ Attach pdf File ]

เอกสารประกอบการอบรมการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดโปรแกรม Scratch

Admin : admin admin   [แก้ไข] ลบ
23/07/2019 - 08:50

- แก้ไขล่าสุด
23/07/2019 - 08:50


 

หน้า : 1