PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00021สพม.2 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา และท่านประพันธ์ รัตนอรุณ admin [ 10/10/2019 - 15:14 - ดู 618 hot : 618 - ตอบ 0 ]
00020การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 10/10/2019 - 15:09 - ดู 445 hot : 445 - ตอบ 0 ]
00019การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานค่ายทักษะชีวิต คิดบวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา admin [ 10/10/2019 - 15:07 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00018นักศึกษาปริญญาโท นำเสนอผลงานที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ จากกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 10/10/2019 - 15:05 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00017สพม.2 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. admin [ 10/10/2019 - 15:02 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00016สพม.2 ร่วมรดน้ำดำหัว ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. admin [ 10/10/2019 - 15:00 - ดู 39 - ตอบ 0 ]
00015สพม.2 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. admin [ 10/10/2019 - 14:57 - ดู 20 - ตอบ 0 ]
00014รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 admin [ 10/10/2019 - 14:52 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00013การประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 10/10/2019 - 14:47 - ดู 210 hot : 210 - ตอบ 0 ]
00012ประชุมคณะผู้บริหารและข้าราชการครูการเกลี่ยนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 10/10/2019 - 14:44 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00011ตรวจเยี่ยมและร่วมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ admin [ 10/10/2019 - 14:39 - ดู 60 hot : 60 - ตอบ 0 ]
00010พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 admin [ 10/10/2019 - 14:30 - ดู 50 - ตอบ 0 ]
00009การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู admin [ 10/10/2019 - 14:27 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00008ร่วมเป็นเกียรติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 admin [ 10/10/2019 - 14:24 - ดู 48 - ตอบ 0 ]
00007ประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา admin [ 10/10/2019 - 14:20 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00006รายงานตัวนักเรียน โรงเรียนหอวัง 3 เมษายน 2562 admin [ 10/10/2019 - 14:17 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00005การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 1 เมษายน 2562 admin [ 10/10/2019 - 14:15 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00004การประชุมเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562 admin [ 10/10/2019 - 14:11 - ดู 45 - ตอบ 0 ]
00003การตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนหอวัง admin [ 7/06/2019 - 13:31 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00002การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ admin [ 7/06/2019 - 13:28 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00001การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนหอวัง admin [ 7/06/2019 - 13:22 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2