PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00005เปิดระบบให้ทำการกรอกข้อมูลรอบ 10 พ.ย. 2562 admin [ 30/09/2019 - 09:55 - ดู 68 hot : 68 - ตอบ 0 ]
00004รับชมถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 2 admin [ 23/05/2019 - 08:22 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00003รับชมถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 1 admin [ 21/05/2019 - 14:32 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 admin [ 15/05/2019 - 15:16 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00001ประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ictadmin [ 27/03/2019 - 16:19 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 1 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2