PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00023คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1211/2562 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 12/07/2019 - 12:37 - ดู 353 hot : 353 - ตอบ 0 ]
00084คู่มือการปฏิบัติงาน นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล admin [ 12/07/2019 - 09:13 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00022 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 admin [ 3/07/2019 - 10:43 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00021 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 21/06/2019 - 15:30 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 1 ]
00020ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ admin [ 17/06/2019 - 15:19 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00019ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 17/06/2019 - 14:37 - ดู 45 - ตอบ 0 ]
00018ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดน่าน (เพิ่มเติม) admin [ 17/06/2019 - 11:00 - ดู 49 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 admin [ 17/06/2019 - 10:57 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00016ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (เพิ่มเติม) admin [ 17/06/2019 - 10:55 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00015ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ admin [ 11/06/2019 - 09:20 - ดู 38 - ตอบ 0 ]
00014ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 admin [ 30/05/2019 - 16:30 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเวรยาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 admin [ 28/05/2019 - 09:44 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00012ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 admin [ 27/05/2019 - 12:54 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00011ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 22/05/2019 - 14:42 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 0 ]
00010ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด admin [ 16/05/2019 - 10:43 - ดู 20 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 admin [ 16/05/2019 - 10:43 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00008ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 admin [ 16/05/2019 - 10:42 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00007ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 admin [ 3/05/2019 - 10:52 - ดู 63 hot : 63 - ตอบ 0 ]
00006ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 admin [ 11/04/2019 - 10:44 - ดู 234 hot : 234 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มฯ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:26 - ดู 188 hot : 188 - ตอบ 0 ]
00004คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ictadmin [ 25/03/2019 - 16:25 - ดู 355 hot : 355 - ตอบ 0 ]
00003คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ictadmin [ 25/03/2019 - 16:25 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 0 ]
00002คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๕๗/๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ictadmin [ 25/03/2019 - 16:24 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00001ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:23 - ดู 50 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2