PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00048ประกาศโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกชีววิทยา และเจ้าหน้าที่บัญชี admin [ 15/01/2020 - 08:34 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00047ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 admin [ 9/01/2020 - 07:39 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00046ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 7/01/2020 - 20:56 - ดู 233 hot : 233 - ตอบ 0 ]
00045ประกาศโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกชีววิทยา admin [ 27/12/2019 - 09:34 - ดู 28 - ตอบ 0 ]
00044ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 admin [ 27/12/2019 - 09:14 - ดู 39 - ตอบ 0 ]
00043ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 25/12/2019 - 10:06 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00042ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 admin [ 17/12/2019 - 15:58 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00041ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 admin [ 9/12/2019 - 08:40 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00040ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 admin [ 6/12/2019 - 08:15 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00039ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 admin [ 29/11/2019 - 13:11 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00038คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 588/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 25/11/2019 - 13:31 - ดู 719 hot : 719 - ตอบ 0 ]
00037คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 587/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 25/11/2019 - 13:30 - ดู 611 hot : 611 - ตอบ 0 ]
00036ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 admin [ 20/11/2019 - 10:20 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00035ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม admin [ 20/11/2019 - 10:20 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00034ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 23/09/2019 - 15:55 - ดู 258 hot : 258 - ตอบ 0 ]
00033คำสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ 246 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย admin [ 18/09/2019 - 14:23 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00032คำสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ 245 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา admin [ 18/09/2019 - 14:22 - ดู 41 - ตอบ 0 ]
00031ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 18/09/2019 - 14:21 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00030ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 18/09/2019 - 12:23 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00029ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ admin [ 12/09/2019 - 08:49 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00028ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 2/09/2019 - 14:40 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00027ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 15/08/2019 - 12:59 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00026ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต admin [ 15/08/2019 - 12:58 - ดู 43 - ตอบ 0 ]
00025ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ฯ admin [ 1/08/2019 - 16:23 - ดู 426 hot : 426 - ตอบ 0 ]
00024การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (สพป./สพม.) admin [ 25/07/2019 - 21:26 - ดู 495 hot : 495 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2