PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00074ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต admin [ 1/04/2020 - 13:10 - ดู 444 hot : 444 - ตอบ 0 ]
00073ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 admin [ 31/03/2020 - 09:48 - ดู 40 - ตอบ 0 ]
00071ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ admin [ 31/03/2020 - 09:06 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00070ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 admin [ 16/03/2020 - 14:40 - ดู 62 hot : 62 - ตอบ 0 ]
00069ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ admin [ 13/03/2020 - 15:02 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00068ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 admin [ 13/03/2020 - 14:55 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00067ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา admin [ 9/03/2020 - 10:25 - ดู 246 hot : 246 - ตอบ 0 ]
00066ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 9/03/2020 - 10:24 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00065ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 admin [ 6/03/2020 - 13:33 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00064ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 25/02/2020 - 13:55 - ดู 36 - ตอบ 0 ]
00063ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 25/02/2020 - 13:51 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00062ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 admin [ 20/02/2020 - 13:08 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00061ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 20/02/2020 - 13:07 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00060ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 7/02/2020 - 08:40 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00059ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการขนส่งทางบก มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุ admin [ 5/02/2020 - 13:11 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00058ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 admin [ 3/02/2020 - 09:35 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00057ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 admin [ 3/02/2020 - 09:33 - ดู 12 - ตอบ 0 ]
00056ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 admin [ 3/02/2020 - 09:31 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00055ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 admin [ 3/02/2020 - 09:30 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00054ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ารา admin [ 30/01/2020 - 21:15 - ดู 54 hot : 54 - ตอบ 0 ]
00053ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น admin [ 30/01/2020 - 21:13 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00052ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ admin [ 28/01/2020 - 08:25 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00051ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง รัยบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 admin [ 24/01/2020 - 14:53 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00050ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ admin [ 16/01/2020 - 09:58 - ดู 38 - ตอบ 0 ]
00049ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 16/01/2020 - 09:10 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2