PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00050ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ admin [ 16/01/2020 - 09:58 - ดู 4 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 3 วัน]
00049ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 16/01/2020 - 09:10 - ดู 1 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 3 วัน]
00048ประกาศโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกชีววิทยา และเจ้าหน้าที่บัญชี admin [ 15/01/2020 - 08:34 - ดู 0 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 4 วัน]
00047ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 admin [ 9/01/2020 - 07:39 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00046ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 7/01/2020 - 20:56 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00045ประกาศโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกชีววิทยา admin [ 27/12/2019 - 09:34 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00044ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 admin [ 27/12/2019 - 09:14 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00043ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 25/12/2019 - 10:06 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00042ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 admin [ 17/12/2019 - 15:58 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00041ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 admin [ 9/12/2019 - 08:40 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00040ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 admin [ 6/12/2019 - 08:15 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00039ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 admin [ 29/11/2019 - 13:11 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00038คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 588/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 25/11/2019 - 13:31 - ดู 573 hot : 573 - ตอบ 0 ]
00037คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 587/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 25/11/2019 - 13:30 - ดู 466 hot : 466 - ตอบ 0 ]
00036ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 admin [ 20/11/2019 - 10:20 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00035ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม admin [ 20/11/2019 - 10:20 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00034ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 23/09/2019 - 15:55 - ดู 234 hot : 234 - ตอบ 0 ]
00033คำสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ 246 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย admin [ 18/09/2019 - 14:23 - ดู 116 hot : 116 - ตอบ 0 ]
00032คำสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ 245 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา admin [ 18/09/2019 - 14:22 - ดู 37 - ตอบ 0 ]
00031ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 18/09/2019 - 14:21 - ดู 53 hot : 53 - ตอบ 0 ]
00030ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 18/09/2019 - 12:23 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00029ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ admin [ 12/09/2019 - 08:49 - ดู 90 hot : 90 - ตอบ 0 ]
00028ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 2/09/2019 - 14:40 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00027ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 15/08/2019 - 12:59 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00026ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต admin [ 15/08/2019 - 12:58 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2