PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00085ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 admin [ 2/07/2020 - 16:11 - ดู 70 hot : 70 - ตอบ 0 ] new [เมื่อวานนี้]
00083ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 21/06/2020 - 09:12 - ดู 90 hot : 90 - ตอบ 0 ]
00082ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 admin [ 19/06/2020 - 09:18 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00081ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 12/06/2020 - 09:58 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 0 ]
00080ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 10/06/2020 - 17:48 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00079ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 8/06/2020 - 14:06 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00078ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราช admin [ 2/06/2020 - 09:52 - ดู 63 hot : 63 - ตอบ 0 ]
00077ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 25/05/2020 - 14:41 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00076ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ารา admin [ 14/05/2020 - 15:14 - ดู 89 hot : 89 - ตอบ 0 ]
00075ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา admin [ 28/04/2020 - 14:01 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00074ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต admin [ 1/04/2020 - 13:10 - ดู 366 hot : 366 - ตอบ 0 ]
00073ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 admin [ 31/03/2020 - 09:48 - ดู 32 - ตอบ 0 ]
00071ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ admin [ 31/03/2020 - 09:06 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00070ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 admin [ 16/03/2020 - 14:40 - ดู 54 hot : 54 - ตอบ 0 ]
00069ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ admin [ 13/03/2020 - 15:02 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00068ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 admin [ 13/03/2020 - 14:55 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00067ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา admin [ 9/03/2020 - 10:25 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00066ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 9/03/2020 - 10:24 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00065ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 admin [ 6/03/2020 - 13:33 - ดู 80 hot : 80 - ตอบ 0 ]
00064ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 25/02/2020 - 13:55 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00063ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 25/02/2020 - 13:51 - ดู 42 - ตอบ 0 ]
00062ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 admin [ 20/02/2020 - 13:08 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00061ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 20/02/2020 - 13:07 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00060ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 7/02/2020 - 08:40 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00059ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการขนส่งทางบก มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุ admin [ 5/02/2020 - 13:11 - ดู 44 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2