PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00034ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 23/09/2019 - 15:55 - ดู 196 hot : 196 - ตอบ 0 ]
00033คำสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ 246 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย admin [ 18/09/2019 - 14:23 - ดู 96 hot : 96 - ตอบ 0 ]
00032คำสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ 245 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา admin [ 18/09/2019 - 14:22 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00031ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 18/09/2019 - 14:21 - ดู 41 - ตอบ 0 ]
00030ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 18/09/2019 - 12:23 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00029ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ admin [ 12/09/2019 - 08:49 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00028ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 2/09/2019 - 14:40 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00027ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน admin [ 15/08/2019 - 12:59 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00026ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต admin [ 15/08/2019 - 12:58 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00025ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ฯ admin [ 1/08/2019 - 16:23 - ดู 251 hot : 251 - ตอบ 0 ]
00024การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (สพป./สพม.) admin [ 25/07/2019 - 21:26 - ดู 391 hot : 391 - ตอบ 0 ]
00023คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1211/2562 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 12/07/2019 - 12:37 - ดู 281 hot : 281 - ตอบ 0 ]
00022 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 admin [ 3/07/2019 - 10:43 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00021 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 21/06/2019 - 15:30 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 1 ]
00020ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ admin [ 17/06/2019 - 15:19 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00019ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 17/06/2019 - 14:37 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00018ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดน่าน (เพิ่มเติม) admin [ 17/06/2019 - 11:00 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 admin [ 17/06/2019 - 10:57 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00016ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (เพิ่มเติม) admin [ 17/06/2019 - 10:55 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00015ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ admin [ 11/06/2019 - 09:20 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00014ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 admin [ 30/05/2019 - 16:30 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเวรยาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 admin [ 28/05/2019 - 09:44 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00012ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 admin [ 27/05/2019 - 12:54 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00011ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 22/05/2019 - 14:42 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00010ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด admin [ 16/05/2019 - 10:43 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2