PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00099ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและลเอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (เพิ่มเติม) admin [ 18/09/2020 - 15:01 - ดู 82 hot : 82 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 4 วัน]
00098ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 admin [ 17/09/2020 - 13:18 - ดู 191 hot : 191 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 5 วัน]
00097โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ admin [ 11/09/2020 - 15:34 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00096ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป admin [ 2/09/2020 - 16:17 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 0 ]
00095ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 24/08/2020 - 15:31 - ดู 3091 hot : 3091 - ตอบ 0 ]
00094ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 19/08/2020 - 18:02 - ดู 3753 hot : 3753 - ตอบ 0 ]
00093ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 admin [ 18/08/2020 - 16:49 - ดู 398 hot : 398 - ตอบ 0 ]
00092ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 admin [ 7/08/2020 - 11:32 - ดู 203 hot : 203 - ตอบ 0 ]
00091ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 6/08/2020 - 12:01 - ดู 62 hot : 62 - ตอบ 0 ]
00090ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 31/07/2020 - 17:27 - ดู 705 hot : 705 - ตอบ 0 ]
00089ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 23/07/2020 - 18:27 - ดู 316 hot : 316 - ตอบ 0 ]
00088ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 admin [ 20/07/2020 - 11:38 - ดู 305 hot : 305 - ตอบ 0 ]
00087ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 17/07/2020 - 12:17 - ดู 238 hot : 238 - ตอบ 0 ]
00086ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. admin [ 13/07/2020 - 09:35 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00085ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 admin [ 2/07/2020 - 16:11 - ดู 263 hot : 263 - ตอบ 0 ]
00083ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 21/06/2020 - 09:12 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00082ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 admin [ 19/06/2020 - 09:18 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00081ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 12/06/2020 - 09:58 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00080ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 10/06/2020 - 17:48 - ดู 42 - ตอบ 0 ]
00079ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 8/06/2020 - 14:06 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00078ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราช admin [ 2/06/2020 - 09:52 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00077ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 25/05/2020 - 14:41 - ดู 172 hot : 172 - ตอบ 0 ]
00076ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ารา admin [ 14/05/2020 - 15:14 - ดู 102 hot : 102 - ตอบ 0 ]
00075ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา admin [ 28/04/2020 - 14:01 - ดู 59 hot : 59 - ตอบ 0 ]
00074ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต admin [ 1/04/2020 - 13:10 - ดู 423 hot : 423 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2