PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00012การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online admin [ 5/06/2019 - 14:09 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00011การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก admin [ 28/05/2019 - 07:28 - ดู 178 hot : 178 - ตอบ 0 ]
00010การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562 เทอม 1 admin [ 17/05/2019 - 08:19 - ดู 45 - ตอบ 0 ]
00009การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562 admin [ 17/05/2019 - 08:18 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00008การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 16/05/2019 - 09:08 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00007ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" ictadmin [ 2/04/2019 - 10:40 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00006การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2561 ictadmin [ 29/03/2019 - 15:33 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(ทุกร.ร.) ictadmin [ 25/03/2019 - 16:22 - ดู 551 hot : 551 - ตอบ 0 ]
00004ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป.สพม.) ictadmin [ 25/03/2019 - 16:21 - ดู 248 hot : 248 - ตอบ 0 ]
00003ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:21 - ดู 53 hot : 53 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:20 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00001การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 ictadmin [ 25/03/2019 - 16:20 - ดู 216 hot : 216 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2