PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00010การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562 เทอม 1 admin [ 17/05/2019 - 08:19 - ดู 41 - ตอบ 0 ]
00009การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562 admin [ 17/05/2019 - 08:18 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00008การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 16/05/2019 - 09:08 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00007ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" ictadmin [ 2/04/2019 - 10:40 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00006การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2561 ictadmin [ 29/03/2019 - 15:33 - ดู 75 hot : 75 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(ทุกร.ร.) ictadmin [ 25/03/2019 - 16:22 - ดู 514 hot : 514 - ตอบ 0 ]
00004ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป.สพม.) ictadmin [ 25/03/2019 - 16:21 - ดู 211 hot : 211 - ตอบ 0 ]
00003ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:21 - ดู 50 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:20 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00001การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 ictadmin [ 25/03/2019 - 16:20 - ดู 173 hot : 173 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2