PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00035การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สพท.) admin [ 7/01/2020 - 20:58 - ดู 857 hot : 857 - ตอบ 0 ]
00034การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓(โรงเรียน) admin [ 7/01/2020 - 20:57 - ดู 546 hot : 546 - ตอบ 0 ]
00033การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) admin [ 6/01/2020 - 16:08 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00032การเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 6/01/2020 - 16:05 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00031การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป admin [ 6/01/2020 - 16:03 - ดู 22 - ตอบ 0 ]
00030การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Data Management Center 2019 admin [ 25/12/2019 - 17:25 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00029ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) admin [ 23/12/2019 - 08:26 - ดู 296 hot : 296 - ตอบ 0 ]
00028การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป admin [ 18/12/2019 - 08:15 - ดู 59 hot : 59 - ตอบ 0 ]
00027ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา:TCAS รอบที่ ๑ โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ admin [ 9/12/2019 - 11:10 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00026การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ admin [ 3/12/2019 - 12:06 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00025การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ admin [ 29/11/2019 - 13:09 - ดู 56 hot : 56 - ตอบ 0 ]
00024ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 21/11/2019 - 08:37 - ดู 1056 hot : 1056 - ตอบ 0 ]
00023เชิญประชุมและการจัดทำสรุปผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ admin [ 18/09/2019 - 14:18 - ดู 114 hot : 114 - ตอบ 0 ]
00022ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ สพม. 2 admin [ 9/09/2019 - 08:46 - ดู 296 hot : 296 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
00021การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก......... admin [ 21/08/2019 - 07:35 - ดู 303 hot : 303 - ตอบ 0 ]
00020การศึกษาสภาพใช้งานระบบโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 13/08/2019 - 16:19 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00019การนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) admin [ 2/08/2019 - 07:47 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00018การนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 admin [ 30/07/2019 - 15:21 - ดู 214 hot : 214 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
00017การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก........ admin [ 26/07/2019 - 22:05 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00016ขอเชิญชวนส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ admin [ 18/06/2019 - 16:31 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00015การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก............ admin [ 17/06/2019 - 16:21 - ดู 210 hot : 210 - ตอบ 0 ]
00014การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ (EMIS) admin [ 13/06/2019 - 13:35 - ดู 40 - ตอบ 0 ]
00013การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562 admin [ 6/06/2019 - 15:10 - ดู 43 - ตอบ 0 ]
00012การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online admin [ 5/06/2019 - 14:09 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00011การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก admin [ 28/05/2019 - 07:28 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2