PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00023เชิญประชุมและการจัดทำสรุปผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ admin [ 18/09/2019 - 14:18 - ดู 89 hot : 89 - ตอบ 0 ]
00022ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ สพม. 2 admin [ 9/09/2019 - 08:46 - ดู 276 hot : 276 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
00021การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก......... admin [ 21/08/2019 - 07:35 - ดู 270 hot : 270 - ตอบ 0 ]
00020การศึกษาสภาพใช้งานระบบโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 13/08/2019 - 16:19 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00019การนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) admin [ 2/08/2019 - 07:47 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00018การนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 admin [ 30/07/2019 - 15:21 - ดู 205 hot : 205 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
00017การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก........ admin [ 26/07/2019 - 22:05 - ดู 114 hot : 114 - ตอบ 0 ]
00016ขอเชิญชวนส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ admin [ 18/06/2019 - 16:31 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00015การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก............ admin [ 17/06/2019 - 16:21 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00014การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ (EMIS) admin [ 13/06/2019 - 13:35 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00013การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562 admin [ 6/06/2019 - 15:10 - ดู 42 - ตอบ 0 ]
00012การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online admin [ 5/06/2019 - 14:09 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00011การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก admin [ 28/05/2019 - 07:28 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 0 ]
00010การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562 เทอม 1 admin [ 17/05/2019 - 08:19 - ดู 38 - ตอบ 0 ]
00009การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562 admin [ 17/05/2019 - 08:18 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00008การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 16/05/2019 - 09:08 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00007ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" ictadmin [ 2/04/2019 - 10:40 - ดู 56 hot : 56 - ตอบ 0 ]
00006การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2561 ictadmin [ 29/03/2019 - 15:33 - ดู 73 hot : 73 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(ทุกร.ร.) ictadmin [ 25/03/2019 - 16:22 - ดู 453 hot : 453 - ตอบ 0 ]
00004ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป.สพม.) ictadmin [ 25/03/2019 - 16:21 - ดู 171 hot : 171 - ตอบ 0 ]
00003ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:21 - ดู 42 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:20 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00001การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 ictadmin [ 25/03/2019 - 16:20 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2