[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ตรวจสอบภายใน
เรื่อง : โปรแกรมช่วยครูทำงาน
สรุปย่อสาระสำคัญโปรแกรมช่วยครูทำงาน

โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  สพม. 2

 

 

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2   ได้เข้าตรวจสอบงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  ด้านการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ   พบปัญหาหลายประการในการทำงาน  ดังนี้

1.       เจ้าหน้าที่ขาดความชัดเจนในระเบียบปฏิบัติ

2.       ขั้นตอนการทำงานยุ่งยากซับซ้อน  เช่น  งานพัสดุ  เป็นต้น

3.       มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย

4.       ขาดแคลนบุคลากรด้านงานธุรการการพัสดุ

5.       ขาดงบประมาณในการจ้างพนักงานธุรการการพัสดุ

จากอุปสรรค / ปัญหาข้างต้น   หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2  และสถานศึกษาพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด   โดยการสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2  ในการจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้  การศึกษาดูงาน  การแก้ปัญหาในการทำงานโดยการให้คำปรึกษา  และลงไปแก้ปัญหาให้สถานศึกษาด้วยตัวเอง  เป็นต้น  โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการทำงานด้านการพัสดุที่มีระเบียบต่าง ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย  อีกทั้งขั้นตอนการปฏิบัติซับซ้อนยุ่งยาก  เช่น  การสอบราคา  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  (E - Auction)  เป็นต้น   รวมถึงวิธีการทางพัสดุที่ใช้กันอยู่บ่อย ๆ  ได้แก่  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา  แม้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็ยังมีขั้นตอนและการจัดทำเอกสารหลายขั้นตอน  ทำให้ต้องใช้เวลามากในการทำงาน  ประกอบกับในกรณีที่สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร  หรือขาดแคลนงบประมาณในการจ้างพนักงานธุรการยิ่งก่อปัญหาให้สถานศึกษามากขึ้น  ดังนั้น  หน่วยตรวจสอบภายใน  จึงหาวิธีการทางเทคโนโลยี  ด้าน  ICT  มาใช้  โดยจัดทำโปรแกรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง  เพื่อลดภาระในการทำงานของสถานศึกษา  เพิ่มความสะดวก  รวดเร็ว  ลดเวลาในการทำงานด้านพัสดุและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพัสดุของสถานศึกษา   โดยให้              ครูปุ้ย  คงอุไร  ครูฟิสิกส์  ที่ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   และเป็นผู้มีความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เขียนโปรแกรมการจัดซื้อ / จัดจ้างขึ้น  เพื่อใช้ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยเป็นวิทยาทานให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมแต่อย่างใด  ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  เป็นตัวช่วยการทำงานของครูพัสดุ  ให้ลดความยุ่งยากในการทำงานลง  ประหยัดเวลาในการจัดทำรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง  เนื่องจากเพียงกรอกข้อมูลในหน้าแรกของโปรแกรมจะถ่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน้าต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายของโปรแกรม  เจ้าหน้าที่พัสดุสถานศึกษาสามารถ พริ้นท์งานออกจากระบบเพื่อเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาได้ทันที  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจัดซื้อ / จัดจ้างดังกล่าวได้ที่   www.secondary2.obec.go.th/inaudit/  หรือเว็บไซด์ของหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นางยุพดี ดีอินทร์
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน สพม. 2
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 762
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


ตรวจสอบภายใน 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรมช่วยครูทำงาน 20 / มี.ค. / 2562
      โปรแกรมช่วยครูทำงาน 6 / ก.ค. / 2559
      กุ้งก้ามกราม - เรื่องน่ารู้ 16 / เม.ย. / 2558
      การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 15 / มิ.ย. / 2553
      คอลัมน์วารสาร สพท.กทม.2 -สาวน้อย 26 / พ.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร