[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    บริหารการเงินและสินทรัพย์
10 / เม.ย. / 2562
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตรแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE)
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตรแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กฎหมายและคดี
20 / มี.ค. / 2562
กฎหมายบอกต่อ....สพม. 2 บอกด้วย
วางแผนการพัฒนา โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบันของคดีความที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์การของสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ตรวจสอบภายใน
20 / มี.ค. / 2562
โปรแกรมช่วยครูทำงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน สพม. ๒ ได้เข้าตรวจสอบงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษาด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ พบปัญหาหลายประการในการทำงาน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ส.ค. / 2561
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนบางกะปิ
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงกลุ่มวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ และเพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการเรีย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6 / ส.ค. / 2561
การพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ
การพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ The purposes of the development of school supervision on teaching management at Bangkapi school. อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
19 / มิ.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : บัวบกเขา
หรือผักหนอกช้าง ผักหนอกดอย หรือผักหนอกป่า เป็นไม้ล้มลุกลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ผลจาก
ผลจาก ผลรูปทรงไข่มีสีน้ำตาลเรียบเป็นมัน ข้างในมีเนื้อเมล็ดสีขาวมีเนื้อไม่มากนักรับประทานได้ มีรสชาติคล้ายกับลูกตาลสด อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ดอกจาก
ต้นจาก จัดเป็นปาล์มชนิดหนึ่งแตกกอจากลำต้นใต้ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว และมีน้ำท่วมขัง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ข้าวเฉี้ยงพัทลุง
ข้าวเฉี้ยงพัทลุง เป็นพันธ์ุข้าวเจ้าพื้นเมืองมีถิ่นกำเนิดจากอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง มีชื่อเรียกหลายชื่อ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ขนมลา
ขนมลา เป็นหนึ่งใน 5 ชนิดขนม ที่ชาวใต้นำไปทำบุญในช่วงเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีอุทิศส่วนกุศล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : กระชายดำ
กระชายดำ มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในแถบมาเลเซีย และไทย เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ผักเหลียง
ผักเหลียง เป็นผักพื้นบ้านที่ประชาชนภาคใต้นำมาบริโภคนานแล้ว และปัจจุบันมีการนำมาปลูกแซมในพื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ว่านเอ็นเหลือง
ว่านเอ็นเหลือง จะมีหัวเป็นแง่งแตกเป็นแผงทั้งสองด้านของลำต้น และใต้ลำต้นแง่งแตกชิดติดกัน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
26 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ว่านนางคำ
ว่านนางคำ มีเหง้าและหัวสีเหลืองอยู่ใต้ดิน มีลำต้นแทงขึ้นมาจากหัวมีกลิ่นหอม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
17 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ขมิ้นอ้อย
ขมิ้นอ้อย เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดินและมีรากเล็กน้อยที่บริเวณเหง้า เหง้ามักโผล่ขึ้นมาเหนือดินเล็กน้อย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
17 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ขมิ้นชัน
ขมิ้นชัน เป็นพืชล้มลุกอยู่ในตระกูลขิง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว นิยมใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงไตปลา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
17 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ว่านหางช้าง แก้อาการเจ็บคอ
ต้นว่านหางช้าง มีลำต้นอยู่ใต้ดินและมีรากมาก คนไทยเมื่อก่อนนิยมนำมาใช้แก้อาการเจ็บคอ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
17 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : หนำเลี้ยบ ลดไขมันในเส้นเลือด
หนำเลี้ยบ ผลเป็นช่ออยู่เป็นพวงลักษณะรูปทรงกระสวย หัวท้ายแหลม ผิวเปลือกบาง ผิวเปลือกนอกเรียบ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
17 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : เพกา
ต้นเพกา เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย ประเทศไทย พบทั่วไปตามป่าเบญจพรรณและป่าชื้น อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
11 / เม.ย. / 2561
เรื่องน่ารู้ : ครั่ง
ครั่งเป็นยางที่ขับออกมาจากแมลงครั่งที่เกาะอาศัยตามกิ่งของต้นไม้บางชนิด อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร