[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1

    ความรู้ทั่วไป
27 / ก.ย. / 2560
เรื่องน่ารู้ : ต้นฝาด
ต้นฝาด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เปลือกต้นขรุขระสีน้ำตาลแดง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
6 / มิ.ย. / 2560
รายงานการพัฒนาครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานการพัฒนาครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
20 / มี.ค. / 2560
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
20 / มี.ค. / 2560
การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
20 / มี.ค. / 2560
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
17 / มี.ค. / 2560
เรื่องน่ารู้ : มะขาม
มะขามเป็นไม้ยืนต้นมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ในทางความเชื่อของคนไทย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
15 / มี.ค. / 2560
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
10 / มี.ค. / 2560
เรื่องน่ารู้ : มะเขือเปราะ
มะเขือเปราะมีถิ่นกำเนิดในอินเดีย มีหลายสีเช่น สีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีม่วง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
7 / มี.ค. / 2560
เรื่องน่ารู้ : ขนุน
ต้นขนุนจัดเป็น 1 ใน 9 ไม้มงคลของไทย มีความหมายว่า การช่วยหนุนบารมี เงินทอง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
6 / มี.ค. / 2560
เรื่องน่ารู้ : อินทผลัม
อินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม เจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีอากาศร้อน มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
6 / มี.ค. / 2560
เรื่องน่ารู้ : ถั่วแดงหลวง
ความเป็นมาของถั่วแดงหลวงนั้น เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จประพาสต้นบนดอยเมื่อปี พ.ศ.2512 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
2 / มี.ค. / 2560
เรื่องน่ารู้ : ผักบุ้งทะเล
ผักบุ้งทะเลเป็นพรรณไม้ล้มลุก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและตัดลำต้นปักชำ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
2 / มี.ค. / 2560
เรื่องน่ารู้ : กล้วยเล็บมือนาง
ในอดีตชาวจังหวัดชุมพรจะนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนางเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ภายหลังเกิดเหตุพายุเกย์ในปี พ.ศ. 2532 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
27 / ก.พ. / 2560
เรื่องน่ารู้ : ตะไคร้
ะไคร้ เป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ตะไคร้ มีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
27 / ธ.ค. / 2559
เรื่องน่ารู้ : หน่อกล้วย
หน่อกล้วยมีคุณสมบัติ สามารถนำมาทำเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
9 / ธ.ค. / 2559
เรื่องน่ารู้ : ต้นเฉาก๊วย
เฉาก๊วย เป็นพืชในวงศ์มินต์ เช่นเดียวกับ สะระแหน่ กะเพรา โหระพา แมงลัก และยี่หร่า อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
9 / ธ.ค. / 2559
เรื่องน่ารู้ : ผักกาดน้ำ
ผักกาดน้ำ บางพื้นที่เรียกว่า หญ้าเอ็นยืดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด พบได้ทั่วทุกภาค ... อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
18 / ต.ค. / 2559
 เรื่องน่ารู้ : ผักคราด
ผักคราดเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นมักทอดเลื้อย ปลายยอดตั้ง ต้นสีเขียวปนสีม่วงแดง ผลแห้ง รูปไข่ ทั้งต้นจะมีรสเผ็ดซ่าปาก อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
18 / ต.ค. / 2559
 เรื่องน่ารู้ : เจียวกู่หลาน
เจียวกู่หลานเป็นไม้ล้มลุกตระกูลหญ้ามีรากอยู่ใต้ดิน เป็นรากเลื้อย ลำต้นเป็นข้อ ๆ  ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ความรู้ทั่วไป
11 / ต.ค. / 2559
เรื่องน่ารู้ : ข้าวนํ้ารู
ข้าวพันธุ์น้ำรูเป็นพันธุ์ข้าวไร่ ประเภทข้าวเจ้า จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณกลางเดือนตุลาคม เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคและแมลงต่าง ๆ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร