[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : เผยตัวเลขสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ผู้เขียน : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 700


เผยตัวเลขสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สพฐ.สรุปตัวเลขยอดสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 ใน 56 กลุ่มวิชา ว่าง 4,680 สมัคร 19,198 คน เอกคอมฯ- สังคม- วิทย์ ยอดสมัครเกิน 2 พัน


วันนี้( 30 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  รับสมัครไปเมื่อวันที่ 22-28 พ.ย.ที่ผ่านมา ใน 56 กลุ่มวิชา มีอัตราว่างบรรจุได้ 4,680 อัตรา เป็นพื้นที่ปกติ 4,527 อัตรา แบ่งเป็น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) 4,345 อัตรา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) 182 อัตรา และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) 153 อัตรา เป็น กศจ. 136 อัตรา และ สศศ. 17 อัตรา นั้น เมื่อปิดรับสมัครมียอดผู้สมัคร ทั้งสิ้น 19,198 คน โดยเป็นพื้นที่ปกติ  17,983 คน แบ่งเป็น กศจ.17,505 คน สศศ.478 คน  ส่วนพื้นที่ จชต. 1,215 คน แบ่งเป็น กศจ. 1,171 คน และ สศศ. 44 คน   โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา 1,044 คน สกลนคร 783 คน บุรีรัมย์ 756 คน อุบลราชธานี 707 คน สุรินทร์ 683 คน  ส่วนวิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 3,079 คน สังคมศึกษา 2,611 คน วิทยาศาสตร์ 2,012 คน ปฐมวัย 1,803 คน ภาษาอังกฤษ 1,612 คน พลศึกษา 1,510 คน คณิตศาสตร์ 1,228 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 878 คนภาษาไทย 769 คน และประถมศึกษา 411 คน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับจำนวนผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาเอก มีดังนี้ ภาษาไทย สมัคร 769 คน ว่าง 692 อัตรา ภาษาอังกฤษ สมัคร 1,612 คน ว่าง 475 อัตรา ภาษาจีน สมัคร 195 คน ว่าง 74 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น สมัคร  28 คน ว่าง 24 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส สมัคร  5 คน ว่าง 5 อัตรา ภาษาเยอรมัน สมัคร  1 คน ว่าง 1 อัตรา คณิตศาสตร์ สมัคร  1,228 คน ว่าง 561 อัตรา วิทยาศาสตร์ สมัคร 2,012 คน ว่าง 181 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร 878 คน ว่าง 118 อัตรา เคมี สมัคร 76 คน ว่าง 29 อัตรา ชีววิทยา สมัคร 105 คน ว่าง 19 อัตรา ฟิสิกส์ สมัคร 73 คน ว่าง 29 อัตรา สังคมศึกษา สมัคร 2,611 ว่าง 431 อัตรา สุขศึกษาและพลศึกษา สมัคร 13 คน ว่าง 4 อัตรา พลศึกษา สมัคร 1,510 คน ว่าง 241 อัตรา สุขศึกษา สมัคร 132 คน ว่าง 23 อัตรา ศิลปศึกษา สมัคร 235 คน ว่าง 93 อัตรา จิตรกรรม สมัคร 1 คน ว่าง 1 อัตรา ทัศนศิลป์ สมัคร 16 คน ว่าง 15 อัตรา นาฏศิลป์ สมัคร 281 คน ว่าง 120 อัตรา ดนตรี สมัคร 61 คน ว่าง 19 อัตรา ดนตรีศึกษา สมัคร 129 คน ว่าง 51 อัตรา ดนตรีสากล สมัคร 83 คน ว่าง 46 อัตรา ดนตรีไทย สมัคร 101 คน ว่าง 42 อัตรา ดนตรีพื้นเมือง สมัคร 9 คน ว่าง 3 อัตรา ดุริยางคศิลป์ สมัคร 12 คน ว่าง 6 อัตรา

อุตสาหกรรมศิลป์ สมัคร 196 คน ว่าง 36 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างไฟ) สมัคร 4 คน ว่าง 3 อัตรา อุตสาหกรรม สมัคร 44 คน ว่าง 6 อัตรา งานช่าง สมัคร 2 คน ว่าง 1 อัตรา เกษตรกรรม สมัคร 349 คน ว่าง 55 อัตรา คหกรรม สมัคร 198 คน ว่าง 48 อัตรา การเงิน/บัญชี สมัคร 244 คน ว่าง 45 อัตรา การเงินการธนาคาร สมัคร 1 คน ว่าง 1 คน บริหารธุรกิจ สมัคร 127 คน ว่าง 8 อัตรา การจัดการทั่วไป สมัคร 31 คน ว่าง 2 อัตรา การตลาด สมัคร 10 คน ว่าง 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ สมัคร 3,079 คน ว่าง 203 อัตรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัคร 11 คน ว่าง 1 อัตรา การท่องเที่ยวและการโรงแรม สมัคร 2 คน ว่าง  1 อัตรา ปฐมวัย สมัคร 1,803 คน ว่าง 600 อัตรา ประถมศึกษา สมัคร 411 คน ว่าง 200 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา สมัคร 118 คน ว่าง 22 อัตรา วัดและประเมินผลการศึกษา สมัคร 16 คน ว่าง 5 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว สมัคร 58 คน ว่าง 28 อัตรา จิตวิทยา สมัคร 0 คน ว่าง 1 อัตรา แนะแนว สมัคร 39 คน ว่าง 26 อัตรา บรรณารักษ์ สมัคร 95 คน ว่าง33 อัตรา โสตทัศนศึกษา สมัคร 7 คน ว่าง 3 อัตรา การศึกษาพิเศษ สมัคร 113 คน ว่าง 23 อัตรา กายภาพบำบัด สมัคร 8 คน ว่าง 5 อัตรา กิจกรรมบำบัด สมัคร 17 คน ว่าง 5 อัตรา หูหนวกศึกษา สมัคร 9 คน ว่าง 2 อัตรา ทางสังคมศาสตร์ สมัคร 25 คน ว่าง 10 อัตรา นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) สมัคร 4 คน ว่าง 1 อัตรา และ สัตวศาสตร์ สมัคร 1 คน ว่าง 1 อัตรา
              
ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ธ.ค.60 ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันที่ 4-15 ธ.ค.60 สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 16 ธ.ค.60 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ธ.ค.60และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 22ธ.ค.60...

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/613174

ที่มา  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วีดิทัศน์สรุปกิจกรรม สพม. 2 สู่ Thailand 4.0 29 / มิ.ย. / 2561
      ดีเดย์ วันจักรี 6 เม.ย. เปิดใช้ธนบัตร ในหลวง ร.10 9 / มี.ค. / 2561
      MVท้อแต่ไม่ถอย รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ วันครู 2561 16 / ม.ค. / 2561
      clip vdo สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561 16 / ม.ค. / 2561
      คำขวัญวันครู 2561 16 / ม.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร