[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของนักเรียน และข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 2016
ผู้เขียน : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1041


 ประกาศ วันที่ 9 กรกฏาคม 2559

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สพฐ. จะเปิดปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 (รอบที่ 3)
ตามที่ สพฐ. มีนโยบายคัดกรองนักเรียนยากจนใหม่ และได้ปิดการ upload ข้อมูลแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และได้นำตัวเลขจัดสรรงบประมาณแล้วนั้น ขณะนี้เปิดให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของนักเรียน และข้อมูลนักเรียน โดยไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน โดยจะปิดระบบวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อสำรองข้อมูล และนับสถิติใหม่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 5 สิงหาคม 2559

ในรอบนี้โรงเรียนไม่ต้องกดปุ่มยืนยันข้อมูล ขอให้แก้ไขข้อมูลในรอบซ่อมข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. ปิดเมนูอัพโหลดเอกสาร เปิด 3.1.2 ความด้อยโอกาส/ขาดแคลน เปิดให้สามารถกรอกบนหน้าเว็บได้
2. แก้ไขชั้นเรียนที่กรอกมาผิดได้ (ในเมนู 2.3 ทะเบียนนักเรียน)
3. แก้ไขคำนำหน้าชื่อ และเพศของนักเรียนได้ (ในเมนู 2.3 ทะเบียนนักเรียน)

หัวข้อที่ปิดไม่ให้แก้ไขในรอบซ่อมข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 ได้แก่
1. วัน เดือน ปี เกิด
2. ประเภทนักเรียน
3. การพักนอนประจำ
4. ย้ายเข้า
5. ย้ายออก
6. เพิ่มนักเรียน
7. จำหน่าย/ออกกลางคัน
8. อัพโหลดเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วีดิทัศน์สรุปกิจกรรม สพม. 2 สู่ Thailand 4.0 29 / มิ.ย. / 2561
      ดีเดย์ วันจักรี 6 เม.ย. เปิดใช้ธนบัตร ในหลวง ร.10 9 / มี.ค. / 2561
      MVท้อแต่ไม่ถอย รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ วันครู 2561 16 / ม.ค. / 2561
      clip vdo สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561 16 / ม.ค. / 2561
      คำขวัญวันครู 2561 16 / ม.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร