หน้าหลัก หน้ารวม เพิ่มหัวข้อใหม่  
 
ระเบียบ


รวมทุกกลุ่ม | เพิ่มล่าสุด | หัวข้อปกติ
  ลืมรหัสผ่าน
--------------------
สร้างรหัส
--------------------
ผู้ดูแล
ชื่อเจ้าหน้าที่
รหัสผ่าน
  จำล็อกอิน
 
No.       หัวข้อ ผู้โพส ตอบ แทรก ดู ล่าสุด
0111 .Array UnLock User ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและก.. ตสน (20/06/2018 - 15:22 ) 0 0 2  
0110 .Array UnLock User การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายครูชาวต่างประเทศตามกรอบความร่.. ตสน (23/03/2018 - 10:50 ) 0 0 25  
0109 .Array UnLock User มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจ.. ตสน (8/02/2018 - 12:44 ) 0 0 24  
0108 .Array UnLock User คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง แฟ.. ตสน (8/02/2018 - 12:36 ) 0 0 32  
0107 .Array UnLock User คู่มีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง แฟ้.. ตสน (8/02/2018 - 12:33 ) 0 0 26  
0106 .Array UnLock User แนวทางการจัดหารพัสดุของโรงเรียน ตสน (2/02/2018 - 14:21 ) 0 0 42  
0105 .Array UnLock User กฎหระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเ.. ตสน (2/11/2017 - 15:45 ) 0 0 55  
0104 .Array UnLock User กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างจ้างและการบ.. ตสน (2/11/2017 - 15:36 ) 0 0 25  
0103 .Array UnLock User ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบร.. ตสน (2/11/2017 - 14:39 ) 0 0 26  
0102 .Array UnLock User พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ.. ตสน (2/11/2017 - 14:30 ) 0 0 8  
0101 .Array UnLock User มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี.. ตสน (31/08/2017 - 14:32 ) 0 0 171  
0100 .Array UnLock User การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐ.. ตสน (25/07/2017 - 09:09 ) 0 0 132  
0099 .Array UnLock User แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใ.. ตสน (24/07/2017 - 15:11 ) 0 0 311  
0098 .Array UnLock User หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ตสน (24/07/2017 - 15:04 ) 0 0 652  
0097 .Array UnLock User คำสัง คสช. ที่ 16 _ 2560 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2560 .. ตสน (4/04/2017 - 09:09 ) 0 0 32  
0096 .Array UnLock User คำสั่ง คสช. ที่ 19_2560 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560 เรื.. ตสน (4/04/2017 - 08:54 ) 0 0 138  
0095 .Array UnLock User พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที.. ตสน (8/03/2017 - 09:07 ) 0 0 153  
0094 .Array UnLock User ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติห.. ตสน (8/03/2017 - 08:52 ) 0 0 89  
0093 .Array UnLock User ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตสน (8/03/2017 - 08:47 ) 0 0 180  
0092 .Array UnLock User การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดเงินรายได้สถานศึ.. ตสน (2/03/2017 - 10:30 ) 0 0 71  
0091 .Array UnLock User การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง ตสน (2/03/2017 - 10:22 ) 0 0 36  
0090 .Array UnLock User รวมคำสั่ง คสช. เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษ.. ตสน (24/03/2016 - 12:00 ) 0 0 45  
0089 .Array UnLock User พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจก.. ตสน (28/12/2015 - 10:43 ) 0 0 123  
0088 .Array UnLock User หารือเกี่ยวกับเงินค่าอาหารกลางวันทีได้รับจากองค์กร.. ตสน (28/12/2015 - 10:40 ) 0 0 209  
0087 .Array UnLock User การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินรายได้ส.. ตสน (28/12/2015 - 10:36 ) 0 0 135  
Scan Image Image AutoScan Lock Lock No Image No Image UnLock UnLock PHP infoBoard v.5 PERFECT 


<< หน้าที่แล้ว    [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]    หน้าต่อไป >>
หน่วยตรวจสอบภายใน