PHP infoBoard v.5 PERFECT
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบจัดซื้อ -จัดจ้าง ฉบับปรับปรุง 3 ส.ค. 54

[ สมาชิก : ตสน - 30/03/2012 - 08:45 ] User

แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำโดย ครูปุ้ย คงอุไร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วัตถุประสงค์การทำโปรแกรมนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุสถานศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการทำงาน โดยขอสงวนสิทธิ์การใช้โปรแกรมนี้ในสถานศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใฃ้ในธุรกิจหรือทำการค้าหรือหาผลประโยชน์อื่นใดให้ตนเองหรือพวกพ้องแต่ประการใด

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต้องขอขอบคุณครูปุ้ย คงอุไร และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่อนุเคราะห์ให้ครูปุ้ย ได้จัดทำโปรแกรมจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาทำงานได้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างค่ะ

  
  No Image ผู้โพส : ตสน
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ตสน ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
30/03/2012 - 08:45

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0010-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : แบบจัดซื้อ -จัดจ้าง ฉบับปรับปรุง 3 ส.ค. 54 หัวข้อรวม