PHP infoBoard v.5 PERFECT
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง ใหม่ 22ธค53

[ สมาชิก : ตสน - 22/12/2010 - 17:58 ] User

แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำโดย ครูปุ้ย คงอุไร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วัตถุประสงค์การทำโปรแกรมนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุสถานศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการทำงาน โดยขอสงวนสิทธิ์การใช้โปรแกรมนี้ในสถานศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใฃ้ในธุรกิจหรือทำการค้าหรือหาผลประโยชน์อื่นใดให้ตนเองหรือพวกพ้องแต่ประการใด

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต้องขอขอบคุณครูปุ้ย คงอุไร และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่อนุเคราะห์ให้ครูปุ้ย ได้จัดทำโปรแกรมจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาทำงานได้ง่ายขึ้น 
  No Image ผู้โพส : ตสน
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ตสน ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
22/12/2010 - 17:58

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0008-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : แบบจัดซื้อ-จัดจ้าง ใหม่ 22ธค53 หัวข้อรวม