PHP infoBoard v.5 PERFECT
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบฟอร์มจัดซื้อ/จัดจ้าง

[ สมาชิก : ตสน - 21/12/2010 - 14:12 ] User

โปรมแกรมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำโดย ครูปุ้ย คงอุไร

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วัตถุประสงค์การทำโปรแกรมนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุสถานศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการทำงาน โดยขอสงวนสิทธิ์การใช้โปรแกรมนี้ในสถานศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใฃ้ในธุรกิจหรือทำการค้าหรือหาผลประโยชน์อื่นใดให้ตนเองหรือพวกพ้องแต่ประการใด

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ต้องขอขอบคุณครูปุ้ย คงอุไร และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่อนุเคราะห์ให้ครูปุ้ย ได้จัดทำโปรแกรมจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาทำงานได้ง่ายขึ้น[ ตสน - 22/12/2010 - 17:52 ] User

ได้แก้ไขใหม่แล้ว โปรดเรียกใช้ แฟ้มใหม่ ขออภัย 22 ธค.53เวลา 18.00 น.
 
  No Image ผู้โพส : ตสน
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ตสน ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
21/12/2010 - 14:12

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0007-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : แบบฟอร์มจัดซื้อ/จัดจ้าง หัวข้อรวม