PHP infoBoard v.5 PERFECT
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"

[ ผู้ดูแล : admin - 31/05/2018 - 08:49 ] Admin

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
"ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
31/05/2018 - 08:49

Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0024-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" หัวข้อรวม