PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center ปีการศึกษา 2556

[ ผู้โพส : กลุ่มนโยบายและแผน - 17 May 2013 - 15:50 ]

เรื่อง  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center ปีการศึกษา 2556

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

 

Download รายละเอียดเอกสารได้จากไฟล์ด้านล่างค่ะ  
  No Image ผู้โพส : กลุ่มนโยบายและแผน
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กลุ่มนโยบายและแผน ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
17 May 2013 - 15:50
182.93.220.27
Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center ปีการศึกษา 2556 หัวข้อรวม