PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นฯ สพฐ.

[ ผู้โพส : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 26 Apr 2013 - 07:19 ]

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.2 พบว่ามีจำนวน 23 โรง ที่ยังไมได้รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ขอให้ดำเนินการโดยด่วน เนื่องจากระบบของ สพฐ. จะปิดรับข้อมูลภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 สำหรับอีก 29 โรงเรียน ที่ส่งข้อมุลแล้ว แต่ยังไม่ได้แนบไฟล์หลักฐาน ก็ให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 เช่นกัน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องติดตาม และดำเนิกนารให้แล้วเสร็จ และทันเวลาที่ สพฐ. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สมหวัง สมานรักษ์ โทร 081-031-4528

 

                                          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
[ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 26 Apr 2013 - 15:29 - 182.93.220.27 ]

ด่วนที่สุด

ขอเชิญโรงเรียนส่งผู้รับผิดชอบการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ระยะที่ 5 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม สพม.2 (หนังสือราชการจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 
  No Image ผู้โพส : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
26 Apr 2013 - 07:19
182.93.220.27
Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นฯ สพฐ. หัวข้อรวม