PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554

[ ผู้โพส : ข้อมูลสารสนเทศ สพม.2 - 2 Apr 2012 - 09:54 ]

ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา และกรอกข้อมูลผ่านระบบ Data Center ได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/index โดยระบบจะเปิดให้ปรับปรุงข้อมูลระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2555
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554

 

คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554

ManualEndTerm2011 (3191)
 
  No Image ผู้โพส : ข้อมูลสารสนเทศ สพม.2
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ ข้อมูลสารสนเทศ สพม.2 ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
2 Apr 2012 - 09:54
202.143.146.189
Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 หัวข้อรวม