PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
การรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

[ ผู้โพส : กลุ่มอำนวยการ - 29 Dec 2011 - 20:53 ]

การรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554  ณ หอประชุมคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ในวันที่ 15 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา ลงทะเบียน เวลา 07.30 น. ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ดังกล่าว เข้าร่วมพิธี ตามวันเวลาที่กำหนด โดยยืนยันใบตอบรับ เข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555 เท่านั้น

Download รายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากไฟล์ด้านล่างค่ะ[ กลุ่มอำนวยการ - 29 Dec 2011 - 20:55 - 202.143.146.179 ]

Download แบบตอบรับ (สถานศึกษา) ได้จากไฟล์ด้านล่างค่ะ 
  No Image ผู้โพส : กลุ่มอำนวยการ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กลุ่มอำนวยการ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
29 Dec 2011 - 20:53
202.143.146.179
Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 หัวข้อรวม