PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2

[ ผู้โพส : กลุ่มนโยบายและแผน - 15 Sep 2011 - 09:27 ]

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

 

 
[ กลุ่มนโยบายและแผน - 15 Sep 2011 - 09:28 - 182.93.220.29 ]

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Download เอกสารด้านล่างค่ะ[ กลุ่มนโยบายและแผน - 15 Sep 2011 - 09:28 - 182.93.220.29 ]

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

Download เอกสารด้านล่างค่ะ 
  No Image ผู้โพส : กลุ่มนโยบายและแผน
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กลุ่มนโยบายและแผน ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
15 Sep 2011 - 09:27
182.93.220.29
Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 หัวข้อรวม