PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554

[ สมาชิก : กลุ่มส่งเสริม - 24 July 2011 - 20:35 ]

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

สรุปมติการประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554

คลิ๊กไฟล์แนบ[ กลุ่มส่งเสริม - 25 July 2011 - 20:14 ]

รายละเอียดประกอบการแข่งขันกีฬา

คลิ๊กไฟล์แนบด้านล่าง[ กลุ่มส่งเสริม - 25 July 2011 - 20:20 ]

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 15 ปี 18 ปี

v[ กลุ่มส่งเสริม - 25 July 2011 - 20:24 ]

ฟุตซอล 15 ปี ชาย

v[ กลุ่มส่งเสริม - 25 July 2011 - 20:30 ]

แชร์บอล 18 ปี หญิง

v[ กลุ่มส่งเสริม - 25 July 2011 - 20:33 ]

เซปักตะกร้อ

15 ปี 18 ปี (ชาย หญิง)

V[ กลุ่มส่งเสริม - 29 July 2011 - 08:52 ]

กระบี่ กระบอง 15 ปี  18 ปี

v[ กลุ่มส่งเสริม - 29 July 2011 - 08:56 ]

รายละเอียดประกอบการแข่งขันกีฬาไทย และ
รายละเอียดประกอบการแข่งขันกีฬาสากล 
ของ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

คลิ๊กไฟล์แนบด้านล่าง[ กลุ่มส่งเสริม - 1 Aug 2011 - 14:07 ]

กรีฑา

V[ กลุ่มส่งเสริม - 1 Aug 2011 - 14:25 ]

ตะกร้อลอดห่วง 15 ปี 18 ปี

V[ กลุ่มส่งเสริม - 1 Aug 2011 - 14:26 ]

เทเบิลเทนนิส 15 ปี

V[ กลุ่มส่งเสริม - 1 Aug 2011 - 14:27 ]

เปตอง 15 ปี 18 ปี

V[ กลุ่มส่งเสริม - 1 Aug 2011 - 14:28 ]

ฟุตซอล 18 ปี

v[ กลุ่มส่งเสริม - 2 Aug 2011 - 20:47 ]

แอโรบิกมวยไทย (มัธยมศึกษา)

v[ กลุ่มส่งเสริม - 5 Aug 2011 - 22:28 ]

ว่ายน้ำระดับจังหวัด และภูมิภาค(กลาง1)

V[ กลุ่มส่งเสริม - 5 Aug 2011 - 22:31 ]

เทเบิลเทนนิส 18 ปี ระดับจังหวัด

V[ กลุ่มส่งเสริม - 5 Aug 2011 - 22:36 ]

เทเบิลเทนนิส 18 ปี  ระดับภูมิภาค(กลาง 1)

V[ กลุ่มส่งเสริม - 5 Aug 2011 - 22:39 ]

มวยไทยสมัครเล่น

มวยสากลสมัครเล่น

V[ กลุ่มส่งเสริม - 5 Aug 2011 - 22:47 ]

กรีฑา ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค(กลาง1)
(ปรับปรุงเมื่อ 5/8/54)

V[ กลุ่มส่งเสริม - 19 Aug 2011 - 00:50 ]

ชนิดกีฬา  โรงเรียนเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รายชื่อผู้ประสานงาน
ระดับภูมิภาค(กลาง1)
 
  No Image ผู้โพส : กลุ่มส่งเสริม
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ กลุ่มส่งเสริม ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
24 July 2011 - 20:35

Add?  No Email  Delete
 

  [ สมาชิก : กลุ่มส่งเสริม - 19 Aug 2011 - 00:38 ]

ระเบียบการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับภูมิภาค(กลาง1)

คลิ๊กไฟล์แนบด้านล่าง
[ กลุ่มส่งเสริม - 19 Aug 2011 - 00:45 ]

ชนิดกีฬา โรงเรียนเจ้าภาพ และผู้ประสานงาน
V
V
 
  No Image Topic : 0032 (No. 1)
ผู้โพส : กลุ่มส่งเสริม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
19 Aug 2011 - 00:38

Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 2554 หัวข้อรวม